Privacyverklaring

September 29, 2021

De website VDM-werken behandeld persoonsgegevens strokend deze privacyverklaring. Voor verder medeweten omtrent dit private beleid, kan u ons contacteren via info@vdm-werken.be.

Voor wat gebruiken we jouw gegevens

De website VDM-werken verwerkt en verzamelt persoonlijke data van cliënten en andere voor o.a. opvolging van de geleverde werkzaamheden, administratie, facturatie, financiën en het verzenden van marketing, persoonlijke reclame en beheer van rekrutering.

Het delen van jouw gegevens met anderen

Voor de tot stand brengen van de doelstellingen kunnen de persoonlijke data van cliënten gedeeld worden met bedrijven binnen de Europese Economische ruimte die direct of indirect met VDM-werken geëngageerd zijn of met menig andere partners van VDM-werken.

Hoelang bewaren we jouw gegevens

Jouw gegevens worden bewaard voor een tijdsperiode die vereist is om noodzakelijke doelstellingen te volbrengen. O.a. boekhouding of garantie doeleinden.

Rechtsgrond van het gebruik van jouw gegevens

Op basis van toestemming / noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenstemming / noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van de algemene verordening, worden persoonsgegevens verwerkt.

Bescherming van jouw gegevens

De klant heeft het recht zich terug te trekken met de toestemming die de klant heeft gegeven voor het verwerken van zijn/haar gegevens. Wanneer een client weigert dat zijn persoonlijke data worden doorgegeven, is het mogelijk dat dienstverleningen niet meer kunnen worden aangeboden.

Directe advertentie en klacht

Rekening houdend met directe advertising heeft de client het recht zich te verzetten tegen enig gebruik van zijn/haar gegevens. De client kan klacht indienen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.